Temat

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – warsztaty komputerowe

Rodzaj szkolenia warsztaty
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest: księgowym, osobom zamierzającym pracować lub pracujących w działach kadrowo – płacowych z wykorzystaniem programu Optima Kadry i Płace.
Opis Szkolenie ma celu zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programu Comarch ERP Optima Kadry i Płace. Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Sporządzania i rozliczania list płac. Na kursie nauczymy Państwa praktycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach.
Program Praca z programem Comarch Optima:

 • konfiguracja programu Comarch,
 • tworzenie bazy danych,
 • słowniki.

Moduł Płace i Kadry:

 • konfiguracja modułu Płace i Kadry,
 • lista pracowników,
 • wprowadzanie danych personalnych,
 • umowy cywilnoprawne,
 • lista właścicieli,
 • listy płac,
 • naliczanie wypłat,
 • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac,
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem,
 • księgowanie list płac,
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • praca z kalendarzem,
 • ustalanie czasu pracy pracownika,
 • warsztaty praktyczne,
 • premia procentowa,
 • definiowanie potrącenia netto,
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony,
 • schemat płatności gotówka/ROR,
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania,
 • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu,
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym,
 • definiowanie list płac,
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin,
 • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac,
 • wypłata umów zlecenie,
 • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki,
 • podstawa naliczania urlopu i zasiłku,
 • zamykanie lic płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT.
Trener Zyta Klonowska
Wykładowca Wyższej szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na Wydziale Zarządzania, trenerem biznesu i Administracji Publicznej. Dyrektorem generalnym w firmie szkoleniowo-doradczej. Zajmuje się doradztwem podatkowym, biznesowym, wdrożeniami oprogramowania księgowego, kadrowo-płacowego, handlowego, logistycznego, Symfonia, Insert, Optima Fakt. Prowadzi audyty zewnętrzne na zlecenie firm, korporacji, Administracji publicznej. Opracowuje na zlecenie klientów analizy finansowe. Wdraża oprogramowanie do obsługi analizy finansowej, Symfonia. Zajmuje się budżetowaniem i controlingiem. Pracowała na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach i Administracji Publicznej, począwszy od asystenta prezesa spółki, księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Prowadziła kontrole biznesowe na zlecenie organów administracji publicznej. Jest autorem wielu artykułów o tematyce podatkowej, prawniczej i ekonomicznej dla Biuletynu Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego PNKV w Niderlandach. Na zlecenie organów Administracji Publicznej prowadzi kontrole gospodarki finansowej JST. Prowadzi szkolenia na organów Administracji publicznej. Posiada certyfikaty Głównego księgowego, audytora wewnętrznego, specjalisty ds. kadr i płac. Ukończyła szereg kursów specjalistycznych, m. in. kurs menedżerski na Politechnice Gdańskiej w ramach studiów MBA, kurs pedagogiczny dla wykładowców w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oddział Gdańsk. Posiada certyfikat trenera i coacha. Od 2005 r. dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z uczestnikami szkoleń.: “Praca z ludźmi, to moja pasja. Lubię pomagać innym”
Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 09.02.2018
Godzina: 09.00 – 17.00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 8 godzin zegarowych
Cena brutto 360,00
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
 

Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami