Excel i Office

Temat

Automatyzacja pracy w księgowości z wykorzystaniem Ms Excel i pakietu Office

Rodzaj szkolenia warsztaty
Dla kogo? Zajęcia przeznaczone są dla Właścicieli Biur Rachunkowych, Księgowych, osób pracujących na co dzień w Ms Excel, pragnących poszerzyć swoje umiejętności pracy z programem. Szkolenie dedykowane jest osobom, które posiadają już podstawową wiedzę pracy z Ms Excel.
Opis Podczas zajęć każdy z uczestników pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym. Grupa uczestników liczy maksymalnie 12 osób. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel oraz przedstawienie jego zaawansowanych funkcji. Ćwiczenia wykorzystane podczas szkolenia pozwolą w efektywny sposób nabyć dodatkową wiedzę i umiejętności tworzenia tabel, zestawień oraz obliczeń oraz ich używania w codziennym życiu i pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane i najbardziej przydatne funkcje MS Excel

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy odkryją większość funkcjonalności Ms Excel oraz zobaczą jak konstruować poprawne pliki oraz  jak unikać najpopularniejszych błędów podczas pracy z programem a przede wszystkim jak przyspieszyć i zoptymalizować pracę z wykorzystaniem Ms Excel.

Program SKRÓTY ORAZ NAWIGACJA:

 • Szybkie poruszanie się po arkuszach i bazach danych.
 • Blokady wierzy i kolumn, podziały okien, rozmieszczenie okien.
 • Wykorzystanie pola nazwy oraz konstruowanie nazw zakresów.
 • Skróty klawiatury przyspieszające pracę.
 • Szybkie formatowanie arkusza.
 • Szybkie dokonywanie obliczeń i wypełnianie pustych komórek w arkuszu.
 • Wyszukiwanie niestandardowych informacji.
 • Wstawianie komentarzy wizualnych.

BAZY DANYCH:

 • Sortowanie po jednym bądź kilku kryteriach.
 • Sortowanie z wykorzystaniem list niestandardowych.
 • Filtrowanie danych za pomocą filtrów tekstu, dat i danych liczbowych.
 • Niestandardowe właściwości filtrów oraz znaki specjalne w filtrze.
 • Znaki specjalne (* oraz ?) w filtrze.
 • Filtr zaawansowany – typowe zastosowania (wiele warunków, funkcje w filtrze), kryteria filtra zaawansowanego.
 • Automatyczne kopiowanie wyników filtrów zaawansowanych.

FORMUŁY TEKSTOWE I KORESPONDENCJA SERYJNA WSPÓŁPRACA EXCEL WORD OUTLOOK:

 • Wykorzystanie opcji Tekst jako kolumny. Funkcje tekstowe: LEWY(), PRAWY(), ZNAJDŹ(), DŁ(), Fragment.tekstu(), złącz.teksty(), Tekst().
 • Wykorzystanie operatora & do łączenia tekstów.
 • Stosowanie formuł strukturalnych w Excelu.
 • Korespondencja seryjna w MS Word na podstawie bazy danych w MS Excel.
 • Działanie reguł i formuł w Wordzie.
 • Wysyłanie emaili za pomocą korespondencji seryjnej.

SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DANYCH:

 • Tworzenie list rozwijalnych za pomocą sprawdzania poprawności.
 • Listy sprawdzania poprawności oparte na innych listach.
 • Sprawdzanie poprawności z kryterium poprawności: Pełna liczba, Data z wykorzystaniem funkcji DZIŚ.
 • Wykorzystanie komunikatów wejściowych oraz alertów o błędzie.
 • Funkcje SUMA.WARUNKÓW(), Dziś(), Jeżeli(), Lub(), Wyszukaj.Pionowo(),
 • Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji jeżeli().
 • Ochrona komórek, arkusza i skoroszytu.
 • Zezwalanie na edycję zakresu wybranym użytkownikom.
 • Stosowanie nazw w listach sprawdzania poprawności danych.
 • Proste makro wywoływane za pomocą przycisku.

ANALIZA BAZY DANYCH:

 • Funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE(), Suma(), Suma.Jeżeli(), Suma.Warunków(), Agreguj(), Bd.Suma().
 • Funkcjonalność sumy częściowe stosowana do grupowania arkusza.
 • Formatowanie warunkowe, zautomatyzowane kolorowanie arkusza w zależności od prezentowanej wartości.
 • Paski danych, skale kolorów i zestawy ikon. Graficzna prezentacja danych.
 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem użyciem formuł.

ŁĄCZENIE BAZ DANYCH:

 • Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO(), Wyszukaj.poziomo() , Jeżeli.Błąd(), Fragment.Tesktu().
 • Stosowanie wyszukaj pionowo z argumentem 1 dla przeszukiwana wartość.

GRUPOWANIE ARKUSZY:

 • Funkcje: Adres(), Wiersz(), Adr.Pośr(), Wyszukaj(), Index().
 • Praca w trybie grupowania arkuszy.
 • Sumowanie wielu arkuszy za pomocą jednej funkcji.

WYKRESY:

 • Dobór właściwego typu wykresu do danych źródłowych (wykresy kolumnowe, wykresy liniowe, kołowe).
 • Wykresy Radarowe, Pierścieniowe, Bąbelkowe, Punktowe (XY), Wykres Gantta.
 • Konstruowanie wykresów liniowo kolumnowych.
 • Wykresy przebiegu w czasie.
 • Wykresy z dwiema osiami X i Y.
 • Wykresy niestandardowe ( Gantt, Wskaźnik, WaterFall).

KONSOLIDACJA:

 • Konsolidacja według pozycji Konsolidacja wielu plików o podobnej strukturze.
 • Konsolidacja według kategorii – arkuszy o różniej wielkości i strukturze.
 • Konsolidacja Tabelą Przestawną.

TABELE PRZESTAWNE:

 • Wstawianie tabel przestawnych.
 • Nowe a stare tabele przestawne.
 • Charakterystyczne cechy dane źródłowe dla tabeli przestawnej.
 • Rozmieszczanie pól tabeli przestawnej.
 • Pola obliczeniowe tabeli przestawnej.
 • Wyciąganie raportów z tabeli przestawnej
 • Ukrywanie wartości zerowych oraz błędów w tabeli przestawnej.
 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Pokazywanie danych w układzie procentowym (% wiersza, % kolumny, % w stosunku do poprzedniej wartości – dynamika wzrostu).
 • Grupowanie etykiet wierszy tabeli przestawnej – np.: dat według miesięcy i lat.
 • Tabela przestawna na wartościach liczbowych w wielu polach, tworzenie sumy wierszy za pomocą pola obliczeniowego.
 • Stosowanie fragmentaorów.
 • Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej.
 • Konwertowanie tabeli.
 • Odświeżanie i zmienianie źródła danych tabeli przestawnej.

WSTĘP DO MICROSOFT BI (TYLKO EXCEL 2013/2016:

 • Inquire.
 • PowerPivot.
 • PowerView.
 • PowerMap.

IMPORT, EXPORT DANYCH:

 • Importowanie plików tekstowych bądź plików XML.
 • Kreator importu plików tekstowych.
 • Korzystanie z Przechodzenie do Specjalnie i Wklej Specjalnie.
 • Import stron internetowych i praca na danych pobieranych z sieci.
 • Tworzenie prostych tabel przestawnych.
Trener Krzysztof Koruba

Certyfikowany trener oprogramowania IT oraz zarządzania projektami, specjalizujący się w produktach firmy Microsoft. Wykładowca o bogatym udokumentowanym doświadczeniu popartym ok. 6000 przeprowadzonych godzin szkoleniowych. Zajęcia dopełnia praktyką zdobytą podczas prowadzenia firmy. Jest również Project Managera w międzynarodowych projektach trzeciego sektora oraz polskich firm szkoleniowych.

Uzyskał najwyższy poziom certyfikacji i tytuł Microsoftu: MCT [Microsoft Certified Trainer] i przynależy do ogólnoświatowego ugrupowania trenerów oprogramowania Microsoftu. Posiadanie tytułu MCT wiąże się z prestiżem, dostępem do oficjalnych materiałów dydaktycznych Microsoftu jak i obowiązkowym zaliczeniem szeregu anglojęzycznych egzaminów.

Krzysztof Koruba uzyskał poniższe statusy w hierarchii Microsoftu:

Microsoft Certified Professional Microsoft Office Expert (egzaminy: Microsoft Excel Expert, Microsoft Word Expert), Microsoft Office Specialist (egzaminy: Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint).

Specjalizuje się w oprogramowaniu: MS Excel, MS PowerPoint, MS Project, MS PowerBI. Okazjonalnie szkoli również z MS Outlook, Ms Visio. Zajęcia prowadzone w języku polskim bądź angielskim na kilku poziomach zaawansowania, z naciskiem na funkcje posiadające praktyczne zastosowanie na danym stanowisku. Od 2008 intensywnie prowadzi szkolenia, dzięki setkom przeprowadzonych szkoleń zapoznał się ze specyfiką rynku szkoleniowego oraz potrzebami klientów największych polskich firm. Dzięki pytaniom zadawanych przez uczestników na szkoleniach oraz w ramach organizowanej poszkoleniowej pomocy, Krzysztofowi udaje się skonstruować ćwiczenia celnie trafiające w konkretne potrzeby pracowników, w przeważającej większości oceniających szkolenia w 6 punktowej skali na 6.0.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po godzinach pracy:
1. 06.08.2019 (wtorek) od 16.30 do 21.00 (z uwzględnieniem 2 przerw po 15 minut)
2. 13.08.2019 (wtorek) od 16.30 do 21.00 (z uwzględnieniem 2 przerw po 15 minut)
3 .20.08.2019 (wtorek) od 16.30 do 21.00 (z uwzględnieniem 2 przerw po 15 minut)
4. 27.08.2019 (wtorek) od 16.30 do 21.00 (z uwzględnieniem 2 przerw po 15 minut)
5. 03.09.2019 (wtorek) od 16.30 do 21.00 (z uwzględnieniem 2 przerw po 15 minut)
Miejsce zajęć:
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk  – Wrzeszcz
Czas trwania 20 godzin zegarowych (5 dni zajęć)
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto 980,00 zł (możliwość wpłat ratalnych)
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

szkolenie excel

Excel i Office