Temat

Zatrudnianie Cudzoziemców

Rodzaj szkolenia wykład, warsztaty
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest: księgowym, kadrowym, osobom zamierzającym pracować lub pracujących w działach kadrowo – płacowych w podmiotach zatrudniających obcokrajowców.
Opis Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

Nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych zatrudniania Obywateli zagranicznych.

Program
  1. Regulacje prawne a Praca obcokrajowców na terenie Polski.
  2. Różnice w zatrudnianiu pracowników z Unii Europejskiej, obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3. Oświadczenie (Urząd Pracy) o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  4. Zezwolenie na pracę (Wojewoda).
  5. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę.
  6. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem obcokrajowca.
  7. Umowy cywilno-prawne.
  8. Formy umów zatrudniania cudzoziemców.
  9. Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.
Trener

Małgorzata Narożnik

Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac.

Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczna wiedza z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy  w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja!

Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 08.02.2019
Godzina: 16.30 – 20.30
2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 4 godziny
Cena brutto 100,00
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
 

Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami