ABC i D dokumentacji kadrowej

akta osobowe

Temat

A B C i D dokumentacji kadrowej

Rodzaj szkolenia  warsztaty
Dla kogo? Warsztaty te dedykujemy:

 • pracownikom działów kadr,
 • pracownikom biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami,
 • księgowym, do których obowiązków należy prowadzenie kadr,
 • innym pracownikom, którzy zajmują się kadrami,
 • właścicielom małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.
Opis

Na warsztatach zostaną przedstawione przepisy i zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Warsztaty uwzględniają rewolucyjne zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 tj. elektroniczna forma dokumentacji osobowej; 10-letni okres archiwizacji dokumentacji kadrowej; część D teczki osobowej.

Program 1. Ubieganie się o zatrudnienie:

 • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • klauzula na CV w świetle Rodo,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Stosunek pracy:

 • definicja stosunku pracy,
 • treść i forma umowy o pracę,
 • elementy umowy o pracę,
 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane,
 • przekształcenie umowy o pracę na czas określony,
 • załączniki do umowy o pracę,
 • część b teczki osobowej.

3. Rozwiązanie umowy o pracę:

 • sposoby rozwiązania umów o pracę,
 • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia,
 • elementy świadectwa pracy,
 • część c teczki osobowej,
 • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia.

4. Kary porządkowe:

 • rodzaje kar porządkowych,
 • dokumenty związane z karami porządkowymi,
 • wymazanie kary porządkowych,
 • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia,
 • część D teczki osobowej.

5. Archiwizacja dokumentacji kadrowej:

 • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
 • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów

6. Dokumentacja kadrowa – inne zmiany od 1.01.2019:

 • elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • przelewanie wynagrodzenia na konto przepisy przejściowe.

7. Podsumowanie wiadomości.

Trener Anna Pługowska – Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z Kadr, Prawa Pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.
Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 22.03.2019
Godzina: 09.00 – 16.00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 8 godzin
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto 250,00
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

akta osobowe