ABC i D dokumentacji kadrowej

akta osobowe
Temat

A B C i D dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem zmian 2019

Rodzaj szkolenia  warsztaty – 2  dni
Dla kogo? Warsztaty te dedykujemy:

  • pracownikom działów kadr,
  • pracownikom biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami,
  • księgowym, do których obowiązków należy prowadzenie kadr,
  • innym pracownikom, którzy zajmują się kadrami,
  • właścicielom małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.
Opis

Na warsztatach zostaną przedstawione przepisy i zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Przygotujesz się do samodzielnego wystawiania i prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Warsztaty uwzględniają rewolucyjne zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 tj. elektroniczna forma dokumentacji osobowej; 10-letni okres archiwizacji dokumentacji kadrowej; część D teczki osobowej.

Program Dzień I

1. Stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny:
• definicja stosunku pracy,
• elementy stosunku pracy,
• umowy cywilnoprawne stosowane w zatrudnieniu,
• najczęściej popełniane błędy przy umowach cywilnoprawnych.

2. Ubieganie się o zatrudnienie:
• dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• klauzula na CV w świetle RODO,
• ochrona Danych Osobowych, a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• część A teczki osobowej.

3. Stosunek pracy:
• treść i forma umowy o pracę,
• elementy umowy o pracę,
• umowa o pracę na okres próbny,
• limity zawierania umów na okres próbny – zasada i wyjątki,
• umowa o pracę na czas nieokreślony,
• umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane,
• limity umów na czas określony – wyjątki,
• przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony,
• załączniki do umowy o pracę,
• część B teczki osobowej,
• wystawianie umowy o pracę i załączników – ćwiczenia.

4. Rozwiązanie umowy o pracę:
• sposoby rozwiązania umów o pracę,
• elementy składowe skutecznego wypowiedzenia,
• elementy świadectwa pracy,
• część C teczki osobowej,
• wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia.

Dzień II

1. Kary porządkowe:
• rodzaje kar porządkowych,
• dokumenty związane z karami porządkowymi,
• wymazanie kary porządkowych,
• wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia,
• część D teczki osobowej.

2. Archiwizacja dokumentacji kadrowej:
• 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji,
• obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów.

3. Zmiany w teczkach osobowych od 1 stycznia 2019:
• część D teczki osobowej,
• zmiany w części A i B teczki osobowej,
• poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem.

4. Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
• ewidencja czasu pracy,
• wnioski urlopowe,
• inne dokumenty.

5. Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019.

6. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019:
• wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej,
• jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną,
• obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji.

7. Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.

8. Podsumowanie wiadomości.

Trener Anna Pługowska – Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z Kadr, Prawa Pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.
Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:   03 i 06.06.2019 (poniedziałek i czwartek)
Godzina: 16:45 – 21:00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto 450,00 zł
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

akta osobowe