ABC i D dokumentacji kadrowej

akta osobowe
Temat

A B C i D dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem zmian 2019

Rodzaj szkolenia szkolenie otwarte
Dla kogo? Warsztaty te dedykujemy:

  • pracownikom działów kadr,
  • pracownikom biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami,
  • księgowym, do których obowiązków należy prowadzenie kadr,
  • innym pracownikom, którzy zajmują się kadrami,
  • właścicielom małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.
Opis

Na warsztatach zostaną przedstawione przepisy i zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Przygotujesz się do samodzielnego wystawiania i prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Warsztaty uwzględniają rewolucyjne zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 takie jak:

  • elektroniczna forma dokumentacji osobowej;
  • 10-letni okres archiwizacji dokumentacji kadrowej;
  • część D teczki osobowej

jak również zmiany obowiązujące od września 2019.

Program 1. Stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny:
• definicja stosunku pracy,
• elementy stosunku pracy,
• umowy cywilnoprawne stosowane w zatrudnieniu,
• najczęściej popełniane błędy przy umowach cywilnoprawnych.

2. Ubieganie się o zatrudnienie:
• dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zmiany maj 2019)
• klauzula na CV w świetle RODO,
•ochrona Danych Osobowych, a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• część A teczki osobowej.

3. Stosunek pracy:
• treść i forma umowy o pracę,
• elementy umowy o pracę,
• umowa o pracę na okres próbny,
• limity zawierania umów na okres próbny – zasada i wyjątki,
• umowa o pracę na czas nieokreślony,
• umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane,
• limity umów na czas określony – wyjątki,
• przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony,
• załączniki do umowy o pracę,
• część B teczki osobowej.

4. Rozwiązanie umowy o pracę:
• sposoby rozwiązania umów o pracę,
• elementy składowe skutecznego wypowiedzenia,
• nowy wzór świadectwa pracy,
* informacja o okresie archiwizacji
• część C teczki osobowej.

5. Kary porządkowe:
• rodzaje kar porządkowych,
• dokumenty związane z karami porządkowymi,
• wymazanie kary porządkowych,
• część D teczki osobowej.

6. Archiwizacja dokumentacji kadrowej:
• 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji,
• obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów,
• kiedy konieczne jest prowadzenie dwóch teczek osobowych dla jednego pracownika.

7. Zmiany w teczkach osobowych – styczeń 2019:
• część D teczki osobowej,
• zmiany w części A i B teczki osobowej,
• poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem.

8. Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
• ewidencja czasu pracy,
• wnioski urlopowe,
• inne dokumenty.

9. Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019.

10. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019:
• wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej,
• jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną,
• obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji.

11. Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.

12. Zmiany – wrzesień 2019:

• urlop szkoleniowy,
• katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację,
• ochrona pracowników-innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,
• mobbing,
• świadectwa pracy.

Trener Anna Pługowska – Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z Kadr, Prawa Pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.
Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:
19.12.2019
Godzina: 9:00-15:45
Miejsce:
2+1 akademia księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 8 godzin dydaktycznych
Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Ci naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto 360,00 zł brutto
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

akta osobowe