Zmiany w dokumentacji kadrowej od 2019 r.

dokumentacja kadrowa

Temat

Zmiany w dokumentacji kadrowej od 2019 r.

Rodzaj szkolenia Warsztat
Dla kogo? Warsztaty te dedykowane są:

 • pracownikom działów kadr,
 • pracownikom biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami,
 • księgowym, do których obowiązków należy prowadzenie kadr,
 • innym pracownikom, którzy zajmują się kadrami,
 • właścicielom małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.
Opis

Podczas warsztatów dowiesz się, jakie zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji kadrowej w roku 2019, poznasz najnowsze regulacje prawne w tym zakresie i przygotujesz się do samodzielnego wystawiania i prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Program 1. Zmiany w teczkach osobowych od 1 stycznia 2019 r:

 • część D teczki osobowej,
 • zmiany w części A i B teczki osobowej,
 • poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem.

2. Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:

 • ewidencja czasu pracy,
 • wnioski urlopowe,
 • inne dokumenty.

3. Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019?

4. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r:

 • wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej,
 • jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji.

5. Okresy archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

6. Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.

7. Ochrona Danych Osobowych a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy.

8. Przekształcenie umów zawartych na czas określony w umowy na czas nieokreślony po 22 listopada 2018 r.

Trener Anna Pługowska – Specjalista ds. HRmgr administracji. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR min. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z Kadr, Prawa Pracy oraz HR.

Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma voucher na wybrane szkolenie w 2+1 akademia księgowości!

Szkoleniami uzupełniającymi warsztat są:

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – warsztaty komputerowe

Płatnik – praktyczna obsługa programu

Zatrudnianie cudzoziemców

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 12.04.2019
Godzina: 16.00 – 20.00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 4 godziny
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto 200,00
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

dokumentacja kadrowa