Optima KPiR

Temat

Obsługa programu Comarch ERP OPTIMA “Księga Podatkowa”

Rodzaj szkolenia WARSZTATY (praca przy samodzielnych stanowiskach komputerowych)
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest osobom:

 • planującym rozpoczęcie pracy w programie Comarch ERP  OPTIMA,
 • posiadającym podstawową wiedzę z zakresu księgowości oraz obsługi komputera,
 • pracującym w działach księgowo – rozliczeniowych
 • planującym pracę w dziale księgowości.
Opis Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w programie Comarch ERP Optima „Księga Podatkowa” oraz dla osób pracujących już na programie, zamierzających usystematyzować swoją wiedzę. Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z podstawowymi operacjami w programie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Podatkowej.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • możliwość podjęcia pracy w miejscach takich jak: biura rachunkowe, w działach księgowości, pomoc księgowego.

Uczymy w sposób praktyczny oparty o prawdziwe dowody księgowe, tak, aby każdy kursant mógł zdobyć odpowiednie kwalifikacje i wiedzę do prowadzenia komputerowej księgi przychodów i rozchodów.

Program 1. Zakładanie firmy:

 • konfiguracja programu,
 • założenie nowej bazy danych,
 • tworzenie bazy firmowej,
 • import danych pomiędzy bazami.

2. Kontrahenci:

 • formularz kontrahenta,
 • sprawdzanie poprawności kontrahenta GUS,
 • funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta,
 • wprowadzenie kontrahentów.

3. Moduł Kasa/Bank:

 • konfiguracja modułu krok po kroku,
 • rejestry kasowe/bankowe,
 • formy płatności,
 • preliminarz płatności,
 • funkcje dodatkowe,
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem,
 • wydruki przelewów,
 • rozliczenia,
 • kompensaty,
 • automatyczne rozliczenia z podmiotem,
 • noty odsetkowe,
 • ponaglenia zapłaty,
 • potwierdzenie salda.

4. Moduł Kasa/Bank:

 • rejestry kasowe/bankowe,
 • planowane płatności,
 • zapisy kasowe/bankowe,
 • rozliczenie zapisu z planowaną płatnością,
 • kompensata zapisów kasowych.

5. Moduł Księga Podatkowa:

 • omówienie budowy modułu Księga Podatkowa,
 • konfiguracja modułu Księga Podatkowa,
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja ryczałtowa,
 • rejestry VAT,
 • deklaracja VAT-7,
 • ewidencje dodatkowe,
 • księga inwentarzowa,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja wynagrodzeń,
 • spis z natury,
 • różnice kursowe,
 • rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • rozliczenia PIT,
 • warsztaty praktyczne.
Trener Zyta Klonowska – Wykładowca szkół wyższych. Jest dyrektorem generalnym w firmie szkoleniowo-doradczej. Zajmuje się doradztwem podatkowym, biznesowym, wdrożeniami oprogramowania księgowego, kadrowo-płacowego, handlowego, logistycznego, Symfonia, Insert, Optima Fakt. Prowadzi audyty zewnętrzne na zlecenie firm, korporacji, Administracji publicznej. Opracowuje na zlecenie klientów analizy finansowe. Wdraża oprogramowanie do obsługi analizy finansowej, Symfonia. Zajmuje się budżetowaniem i controlingiem. Pracowała na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach i Administracji Publicznej, począwszy od asystenta prezesa spółki, księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Prowadziła kontrole biznesowe na zlecenie organów administracji publicznej. Jest autorem wielu artykułów o tematyce podatkowej, prawniczej i ekonomicznej dla Biuletynu Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego PNKV w Niderlandach. Na zlecenie organów Administracji Publicznej prowadzi kontrole gospodarki finansowej JST. Prowadzi szkolenia na organów Administracji publicznej. Posiada certyfikaty Głównego księgowego, audytora wewnętrznego, specjalisty ds. kadr i płac. Ukończyła szereg kursów specjalistycznych, m. in. kurs menedżerski na Politechnice Gdańskiej w ramach studiów MBA, kurs pedagogiczny dla wykładowców w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oddział Gdańsk. Posiada certyfikat trenera i coacha. Od 2005 r. dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z uczestnikami szkoleń.: “Praca z ludźmi, to moja pasja. Lubię pomagać innym”.
Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 23-24 oraz 30.03.2019
Godzina: 09.00 – 17.00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3
80-252 Gdańsk  -Wrzeszcz
Czas trwania 24 godziny (3 dni zajęć)
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto 740,00

(możliwość wpłaty w 2 ratach)

Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

szkolenie optima