Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – praktyczne zagadnienia księgowania zdarzeń gospodarczych

 

Temat

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – praktyczne zagadnienia księgowania zdarzeń gospodarczych

Rodzaj szkolenia wykład, warsztat
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest dla absolwentów kierunków rachunkowość – finanse i kierunków ekonomicznych, Księgowych, osób zainteresowanych tematem zajęć.
Opis Cele szkolenia:

 • na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • omówienie poszczególnych kolumn Księgi,
 • dowody księgowe – omówienie i wzory,
 • zakończenie roku w KPiR.
Program Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych:

 • przedstawienie definicji przychodu, kosztu i dochodu, omówienie skali podatkowej w tym omówienie zasad ustalenia wysokości podatku liniowego, przykłady.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR:

 • wskazanie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia KPiR oraz podmiotów, których ten obowiązek nie dotyczy, przykłady.

Rzetelność i niewadliwość KPiR:

 • kiedy KPiR jest rzetelna, co to jest “stan rzeczywisty”, jakie błędy to “oczywiste pomyłki”, przykłady.

Dodatkowe ewidencje, jakie należy prowadzić wraz z KPiR:

 • omówienie ewidencji sprzedaży, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, karty przychodów pracowników, przykłady.

Dowody księgowe:

 • rodzaje dowodów księgowych: własne i obce – omówienie z przykładami.

Zaczynamy prowadzić KPiR:

 • pierwszy wpis w KPiR w przypadku kontynuacji KPiR oraz w przypadku nowego podmiotu gospodarczego, omówienie poszczególnych kolumn w KPiR, zapisy i terminy zapisów w KPiR, księgowanie zdarzeń gospodarczych, poprawianie błędów, przykłady.

Zakończenie roku w KPiR:

 • podsumowanie KPiR, dane do PIT-36/PIT-36L – ustalenie dochodu, przykłady.
Trener Aleksandra Gordziej

Ukończyłam Rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim, w roku 2006 uzyskałam Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów. W zawodzie księgowego pracuję od 2000 roku, a od 2010 prowadzę własne biuro rachunkowe. Od kilku lat prowadzę szkolenia w zakresie księgowości, przyjmuję także studentów na praktyki zawodowe.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 22-23.04.2019
Godzina: 16.30 – 20.00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 8 godzin (2 dni zajęć lekcyjnych)
Cena brutto 260,00
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami