Budowanie zespołu w Biurze Rachunkowym

budowanie zespołu

Temat

Budowanie zespołu w Biurze Rachunkowym

Rodzaj szkolenia Otwarte/ Warsztat
Dla kogo?
  • Właścicieli Biur Rachunkowych,
  • Menedżerów,
  • Kierowników,
  • osób zainteresowanych tematem zajęć.
Opis Celem warsztatu jest zrozumienie procesów prowadzących do powstawania zespołów i kształtowania ról w grupach. Uczestnicy w ramach warsztatu poznają także znaczenie procesów grupowych dla motywacji do pracy i współpracy oraz efektywności funkcjonowania jednostek i całego zespołu. Ważnym elementem warsztatu jest również poznanie ograniczającego wpływu zniekształceń poznawczych, wstępnie postawionych hipotez, syndromu kapitana i stereotypów na zdolność do budowania zespołu.
Program:
  1. Przekształcanie się grupy w zespół – fazy formowania się zespołu.
  2. Znaczenie merytorycznych i interpersonalnych kompetencji dla przyjmowania roli i pozycji w zespole.
  3. Procesy odpowiedzialne za efektywność i skuteczność pracy zespołu.
  4. Korzyści i ograniczenia pracy zespołowej.
  5. Kooperacja i rywalizacja – wyznaczniki osobowościowe i grupowe.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną treści merytoryczne oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia i symulacje.

Trener
Magdalena Błażek
Jest psychologiem, pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości, Diagnozy osobowości człowieka dorosłego oraz Diagnozy rodziny dysfunkcyjnej. Jej obszar zainteresowań to: psychologia osobowości, opiniowanie sądowo-psychologiczne, diagnoza osobowości, a w szczególności osobowościowe korelaty funkcjonowania człowieka i rodziny w doświadczaniu kryzysów normatywnych i nienormatywnych.
Jest autorką ponad 60 publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny. W pracy naukowej koncentruje się na pogłębieniu wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich, w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w sytuacji kryzysu oraz rozwoju praktyki diagnostycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych oraz opracowaniu wytycznych do dalszej pracy klinicznej psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego, który opracowywał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem- biegłym sądowym. Przez 25 lat była pracownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego w Gdańsku (wcześniej w Sopocie), a od 2005 do 2016 roku kierownikiem tej placówki. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych z zakresu prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, a także radzenia sobie ze stresem i rozwijania kompetencji osobistych.
Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 11 – 12.12.2018
Godzina: 16.30 – 21.00
Klub MIKO,
ul. Pileckiego 4, 80-225 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 10 godzin (2 dni zajęć)
Cena brutto  550,00
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się online
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami