INCONTERMS 2010. Aspekty prawne i podatkowe.

 

Temat

INCOTERMS 2010. Aspekty prawne i podatkowe

Rodzaj szkolenia Otwarte
Dla kogo? Szkolenie dedykowane głównie jest dla księgowych i osób pragnących zdobyć wiedzę w zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego.
Opis Omówione zostaną cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów spółek ( spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z o.o., spółki akcyjnej ) – w szczególności kwestii związanych z: zasadami ich zakładania, reprezentacji, odpowiedzialnością za zobowiązania, minimalną wysokością kapitału zakładowego, istotą kapitału zakładowego, zbywaniem udziałów, zadaniami zarządu, rady nadzorczej. Dodatkowo, analizie zostaną poddane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Program
  1. Warunki dostaw w kontrakcie handlowym: warunki zastosowania warunków dostaw INCOTERMS 2010, czym kierować się przy wyborze określonej formuły?, inne formuły: RAFT, COMBITERMS.
  2. INCOTERMS 2010 a umowa spedycji i umowa przedwozu, dlaczego spedytor obowiązkowo powinien znać INCOTERMS 2010?
  3. „Przełożenie” warunków dostaw na umowę spedycji i umowę przewozu.
  4. Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010: obowiązki kupującego sprzedającego, ryzyko kupującego sprzedającego, koszt kupującego sprzedającego.
  5. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS: brak informacji o wersji warunków dostaw, warunki C, brak uzgodnionego punktu dostawy (jest tylko punkt do którego opłacono przewóz) i konsekwencje tego faktu EXW i DDP naruszenie domicylu celnego nadużywanie EXW, stosowanie FOB, CFR i CIF do kontenerów, nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP
  6. INCONTERMS a obowiązek podatkowy w VAT.
Trener Wojciech Gandurski, radca prawny

Partner w spółce BG TAX sp. z o.o. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 8-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.
Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 09.03.2019
Godzina: 09.00 – 14.00
2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 6 godzin
Cena brutto  250,00
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami