Skuteczna komunikacja kluczem do budowania efektywnego Zespołu

komunikacja w pracy zespołowej księgowych

Temat

Skuteczna komunikacja kluczem do budowania  efektywnego Zespołu

Rodzaj szkolenia warsztaty
Dla kogo?
 • Właścicieli Biur Rachunkowych,
 • Menedżerów,
 • Kierowników,
 • Liderów,
 • osób zainteresowanych tematem zajęć.
Opis Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z kluczową rolą skutecznej komunikacji w procesie budowania zespołu. Omówione zostaną najważniejsze aspekty komunikacji interpersonalnej, jej werbalne i niewerbalne składowe oraz istotność dostosowania stylu komunikacyjnego do odbiorcy.Uczestnicy przećwiczą najważniejsze umiejętności lidera – umiejętność udzielania informacji zwrotnej, przeprowadzania rozmowy dyscyplinującej oraz zarządzania emocjami w zespole.
Program
 1. Kilka słów o ludzkiej budowie:
 • ludzka natura w ujęciu poznawczo-behawioralnym,
 • myśli, emocje i zachowania – analiza modelu ABC,
 • zniekształcenia poznawcze oraz ich wpływ na nasze codzienne decyzje.
 1. Każdy Zespół ma swojego Lidera
 • dynamika procesu grupowego i jego wpływ na jednostki oraz efektywność działania,
 • główne zadania dla prowadzącego w różnych fazach formowania się grupy,
 • wgląd w siebie oraz samoregulacja jako niezbędne aspekty zarządzanie zespołem,
 • trudna sztuka równowagi,
 • czego potrzebuje człowiek, żeby efektywnie działać.
 1. Skuteczna komunikacja i jej rola w budowaniu zespołu
 • role komunikacyjne – jak to robić dobrze,
 • jak efektywnie komunikować się z ludźmi o różnych typach osobowości,
 • jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej i czemu to tak istotne,
 • jak przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące,
 • zebrania i spotkania podsumowujące jako czynnik wspierający dobrą komunikację w zespole,
 • zarządzanie emocjami w sytuacjach konfliktowych.
Trener Marta Kucińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam Psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a wiedzę terapeutyczną zdobyłam podczas 4-letnich studiów podyplomowych na Sopockim Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas 8-letniej intensywnej pracy z ludźmi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadziłam zarówno indywidualne konsultacje, jak i grupy oraz szkolenia psychologiczne skoncentrowane na szukaniu rozwiązań, ukrytych zasobów oraz mające na celu poszerzanie wiedzy o człowieku. Poruszane tematy dotyczyły między innymi komunikacji międzyludzkiej, rozwoju i potrzeb emocjonalnych człowieka, sposobów radzenia sobie ze stresem i lękiem oraz szeroko pojętych relacji interpersonalnych. Pomagałam rodzicom i nauczycielom w opanowaniu trudnej sztuki budowania relacji,  zarządzania nimi oraz stawiania czoła wyzwaniom, które pojawiają się wszędzie tam, gdzie człowiek i jego relacje z innymi. Wiedza terapeutyczna pozwala mi pełniej rozumieć ludzką naturę, co przez lata wykorzystywałam w pracy szkoleniowej. Aktualnie polem mojego zainteresowania są relacje w miejscu pracy, tworzenie efektywnych zespołów bazujących na zaufaniu i wspólnych celach oraz propagowanie skutecznej komunikacji opartej o wzajemny szacunek i zrozumienie.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Zachęcamy do zapisów!
Godzina: piątek 16:00 – 21.00
                 sobota 9:00 – 14:00

2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3,
80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)

Czas trwania 10 godzin (2 dni szkoleniowe)
Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Ci naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto  420,00
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami