Podatek u źródła – CIT i PIT

 podatek u źródła

Temat

Podatek u źródła na gruncie CIT i PIT

Rodzaj szkolenia  Szkolenie
Dla kogo? Szkolenie skierowane jest do:

 • księgowych,
 • właścicieli biur rachunkowych,
 • osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej

oraz do wszystkich innych osób chcących poznać, rozszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatku u źródła na gruncie CIT i PIT.

Opis

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady rozliczania podatku u źródła, co ma doniosłe znaczenie w zakresie stosowania międzynarodowego prawa podatkowego.
Szkolenie poruszy bardzo praktyczne zagadnienia wraz ze wskazaniem najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Uwzględnione zostaną zmiany w zakresie podatku u źródła obowiązujące od 01.01.2019.

Zostaną omówione między innymi:

 • podstawowe pojęcia t.j ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, co to jest ceryfikat rezydencji oraz w jaki sposób go ustalić i potwierdzić , co oznacza klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner);
 • regulacje prawne obowiązujące w prawie międzynarodowym (Konwencja Wiedeńska, KM OECD, pierwotne i wtórne prawo wspólnotowe, wykładnia przepisów, znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 • zasady rozliczania dywidend, odsetek, należności licencyjnych i innych dochodów
 • zasady rozliczania zakładów z przedsiębiorstwem macierzystym
Program
Podatek u źródła na gruncie CIT

 1. Rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia.
 2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów CIT.
 3. Postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 4. Dywidendy.
 5. Odsetki.
 6. Należności licencyjne.
 7. Zakup usług o charakterze niematerialnym.

Podatek u źródła na gruncie PIT

 1. Rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia.
 2. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów pit.
 3. Zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji.
 4. Metody unikania podwójnego opodatkowania.
 5. Konwencja modelowa oecd – znaczenie dla celów opodatkowania pit.
 6. Dywidend.
 7. Odsetki.
 8. Należności licencyjne.
 9. Zakup usług o charakterze niematerialny.
Trener

Agnieszka Zalewska – radca prawny, członek gdańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów złożyła z wynikiem pozytywnym. Posiada 10 – letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć (m.in.  weryfikacja dokumentacji finansowej, podatkowej  rachunkowej firm z segmentu SME & Corpo) oraz Complaince. Zdobywała doświadczenie w pracy w Trójmiejskich kancelariach prawniczych w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jest współpracownikiem w Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i complaince.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 
23.01.2020
Godziny szkolenia 9:00-17:30

Miejsce szkolenia:

2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Ci naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Czas trwania 10 godzin dydaktycznych
Cena brutto 640,00 zł brutto
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami 

Podatek u źródła