Podstawy prawa gospodarczego dla Księgowych

prawo gospodarcze szkolenie

Temat

Podstawy prawa gospodarczego dla Księgowych

Rodzaj szkolenia Otwarte
Dla kogo? Szkolenie dedykowane głównie jest księgowych, którzy pragną zdobyć wiedzę w zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego, niezbędną przy obsłudze księgowej spółek
Opis Podczas szkolenia poruszone zostaną te zagadnienie, których znajomość jest niezbędne do dokonania prawidłowych księgowań i rozliczeń podatkowych firmy. Omówione zostaną cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów spółek ( spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z o.o., spółki akcyjnej ) – w szczególności kwestii związanych z: zasadami ich zakładania, reprezentacji, odpowiedzialnością za zobowiązania, minimalną wysokością kapitału zakładowego, istotą kapitału zakładowego, zbywaniem udziałów, zadaniami zarządu, rady nadzorczej. Dodatkowo, analizie zostaną poddane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Program
  1. Porównanie spółki cywilnej ze spółkami osobowymi z perspektywy regulacji prawnych i podatkowych.
  2. Spółka z o.o. – aspektywy prawne i podatkowe.
  3. Kiedy spółka akcyjna? Podobieństwa i różnice spółki akcyjnej i spółki z o.o.
  4. Umowy w obrocie gospodarczym i formy ich zawierania.
  5. Podstawowe błędy przy pisaniu umów.
  6. Kary umowne. Aspekt prawny i podatkowy. Kiedy kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
  7. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.
  8. Rozwiązywanie umów. Jak zabezpieczyć swoje interesy.
Trener Wojciech Gandurski, radca prawny

Partner w spółce BG TAX sp. z o.o. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 8-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.
Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 02.03.2019
Godzina: 09.00 – 16.00
2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-253 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 8 godzin
Cena brutto  300,00
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami