Rozwiązywanie konfliktów

 

Temat

Rozwiązywanie konfliktów w zespole księgowych

Rodzaj szkolenia Otwarte/ Warsztat
Dla kogo?
 • Właścicieli Biur Rachunkowych,
 • Pracowników,
 • Księgowych,
 • Menedżerów,
 • Kierowników,
 • osób zainteresowanych tematem zajęć.
Opis Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z wiedza na temat dynamiki konfliktów międzyludzkich, ich przebiegu i konsekwencji. Omówione zostaną podstawowe reakcje na sytuacje konfliktu oraz ich uwarunkowania sytuacyjne i osobowościowe. Uczestnicy uzyskają również wiedzę na temat podstawowych źródeł konfliktów zgodnie z modelem Moora, a także źródła indywidualnego oporu wobec zmiany generującego konflikty w zespołach. Ważnym elementem warsztatu będzie także ćwiczenie i omówienie pozytywnych i negatywnych konsekwencji różnych sposobów reagowania na konflikt oraz poznanie własnego stylu reagowania w sytuacjach konfliktowych.
Program
 1. Konflikt – definicja, przebieg i konsekwencje dla jednostek i zespołów.
 2. Źródła konfliktów jako uwarunkowanie reakcji emocjonalnych i poznawczej analizy.
 3. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania reakcji na konflikt.
 4. Zmiana jako potencjalne źródło konfliktów – sposoby jej bezkonfliktowego wdrażania.
 5. Konflikt jako gra – pozycje psychologiczne w komunikacji i konflikcie.
 6. Analiza własnego stylu reagowania na konflikty i jego konsekwencje.
Trener
Magdalena Błażek
Jest psychologiem, pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości, Diagnozy osobowości człowieka dorosłego oraz Diagnozy rodziny dysfunkcyjnej. Jej obszar zainteresowań to: psychologia osobowości, opiniowanie sądowo-psychologiczne, diagnoza osobowości, a w szczególności osobowościowe korelaty funkcjonowania człowieka i rodziny w doświadczaniu kryzysów normatywnych i nienormatywnych.
Jest autorką ponad 60 publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny. W pracy naukowej koncentruje się na pogłębieniu wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich, w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w sytuacji kryzysu oraz rozwoju praktyki diagnostycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych oraz opracowaniu wytycznych do dalszej pracy klinicznej psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego, który opracowywał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem- biegłym sądowym. Przez 25 lat była pracownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego w Gdańsku (wcześniej w Sopocie), a od 2005 do 2016 roku kierownikiem tej placówki. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych z zakresu prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, a także radzenia sobie ze stresem i rozwijania kompetencji osobistych.
Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 28.01 – 29.01.2019
Godzina: 16.30 – 21.00
Klub MIKO,
ul. Pileckiego 4, 80-225 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 10 godzin (2 dni szkoleniowe)
Cena brutto  550,00
Zapisz się Zapisz się online
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami