Stres w pracy – źródło siły lub słabości?

Temat

Stres w pracy –  źródło siły lub słabości?

Rodzaj szkolenia Otwarte/ Warsztat
Dla kogo?
 • Właścicieli Biur Rachunkowych,
 • Menedżerów,
 • Kierowników,
 • Pracowników
 • Osób narażonych na stres oraz zainteresowanych tematem zajęć.
Opis Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem stresu jako doświadczenia i przeżycia mającego swoje zarówno negatywne, ale także pozytywne konsekwencje. Przedstawione zostanie rozumienie stresu, strategie radzenia sobie z nim pod kątem ich wartości dla budowania siły i odporności człowieka. Zaprezentowana zostanie także koncepcja rezyliencji (sprężystości psychicznej), czyli zdolności do powrotu do równowagi po trudnych przeżyciach, a także wzrostu potraumatycznego jako reakcji przyczyniającej się do budowania siły człowieka. Uczestnicy będą mieli okazję ocenić własny styl reagowania na stres i strategie, jakich w sytuacjach stresu używają.
Konspekt
 1. Definicja stresu i fazy przebiegu reakcji na stres.
 2. Następstwa stresu w zależności od jego charakteru, czasu trwania i natężenia.
 3. Style radzenia sobie ze stresem.
 4. Sprężystość psychiczna – znaczenie w procesie radzenia sobie ze stresem.
 5. Osobowościowe, sytuacyjne i środowiskowe uwarunkowania sprężystości oraz zdolności do potraumatycznego wzrostu.
 6. Siły charakteru jako ochrona przed negatywnymi następstwami stresu.
Trener  dr Magdalena Błażek

Jest psychologiem, pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości, Diagnozy osobowości człowieka dorosłego oraz Diagnozy rodziny dysfunkcyjnej. Jej obszar zainteresowań to: opiniowanie sądowo-psychologiczne, diagnoza osobowości, a w szczególności osobowościowe korelaty funkcjonowania człowieka i rodziny w doświadczaniu kryzysów normatywnych i nienormatywnych.
Jest autorką ponad 60 publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny. W pracy naukowej koncentruje się na pogłębieniu wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich, w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w sytuacji kryzysu oraz rozwoju praktyki diagnostycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych oraz opracowaniu wytycznych do dalszej pracy klinicznej psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego, który opracowywał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem- biegłym sądowym. Przez 25 lat była pracownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego w Gdańsku (wcześniej w Sopocie), a od 2005 do 2016 roku kierownikiem tej placówki. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych z zakresu prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, a także radzenia sobie ze stresem i rozwijania kompetencji osobistych.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:
Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Zachęcamy do zapisów!
Godzina: 16.30 – 21.00
Miejsce szkolenia:
2+1 akademia księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 10 godzin (2 dni szkoleniowe)
Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Ci naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto  420,00
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami