Techniki negocjacyjne podczas ustalania warunków umów w Biurach Rachunkowych

techniki negocjacyjne

Temat

Techniki negocjacyjne podczas ustalania warunków umów w Biurach Rachunkowych

Rodzaj szkolenia  Warsztat
Dla kogo? Dla Właścicieli Biur Księgowych i Działów Sprzedaży w Biurach Rachunkowych
Opis Dzięki temu szkoleniu dowiesz się jak zyskać przewagę w trakcie negocjacji handlowych. Nauczysz się w jaki sposób profesjonalnie podchodzić do negocjacji, jak radzić sobie z adwersarzem na każdym etapie negocjacji, jak na bieżąco odpowiadać na argumenty przeciwników, jak odczytywać mowę ciała i sygnały adwersarzy oraz jak wykorzystać magię improwizacji i budowania na reakcjach partnera.
Szkolenie zawiera elementy psychologii komunikacji niewerbalnej, psychologii społecznej oraz psychologii emocji i motywacji.
Program
  1. Czym są efektywne negocjacje?
  2. Czym jest BATNA w procesie negocjacji i jak ją wykorzystywać?
  3. Czym są style negocjacyjne i komunikacyjne?
  4. Jaką rolę odgrywa mowa ciała w negocjacjach?
  5. Jak dostosować styl negocjacyjny do sytuacji?
  6. Jak dopasować komunikat do stylu komunikacyjnego adwersarza?
  7. Jak wykorzystywać sztukę improwizacji i budowanie na potrzebach partnera dla osiągnięcia najlepszych wyników negocjacji.
Trener
Dawid Stefaniak
Trener biznesu, psycholog, coach, iluzjonista, wykładowca, specjalista z zakresu komunikacji niewerbalnej oraz doradztwa wizerunkowego. Współtwórca projektu Progressment mającego na celu przekazywania praktycznej wiedzy psychologicznej dla kształtowania kompetencji biznesowych i społecznych. Autor wielu programów szkoleniowych z zakresu psychologii sprzedaży, psychologii motywacji i osiągania celów, psychologii komunikacji niewerbalnej, negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej. Autor badań nad wpływem temperamentu oraz osobowości człowieka na efektywność w życiu zawodowym.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Psychologia ze specjalizacją w Psychologii Organizacji i Zarządzania. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych zdobywał jako magik-iluzjonista oraz członek Krajowego Klubu Iluzjonistów, prowadząc występy magiczne na terenie całej Polski. Wiedzę i techniki z zakresu prowadzenia szkoleń oraz sprzedaży przyswajał pracując w największych firmach i korporacjach działających na rynku polskim i zagranicznym. W trakcie swoich szkoleń krzewi zasadę, że jedynym ograniczeniem naszej efektywności jesteśmy my sami.
 Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 01.02.2019
Godzina: 09.00 – 14.00

2+1 eksperci księgowości,

ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80 – 252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania  6 godzin
Cena brutto  150,00
Zapisz się na szkolenie Zapisz się online
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami