Techniki sprzedaży usług księgowych

techniki sprzedaży usług księgowych

Temat

Techniki sprzedaży usług księgowych

Rodzaj szkolenia  Otwarte/ Warsztat
Dla kogo? Właścicieli i Pracowników Biur Rachunkowych, Osób zainteresowanych tematem zajęć.
Opis

Dzięki temu szkoleniu przejdziesz przez cały proces pozyskania Klienta krok po kroku, na każdym jego etapie szlifując praktyczne umiejętności, jakie są niezbędne do tego, aby efektywnie pozyskiwać Klientów, obsługiwać ich profesjonalnie i sprawnie finalizować sprzedaż.

Szkolenie zawiera elementy psychologii komunikacji niewerbalnej, psychologii osobowości, psychologii społecznej oraz psychologii biznesu.

Program
  1. Jak zbudować profesjonalne pierwsze wrażenie?
  2. Jak efektywnie badać potrzeby Klientów?
  3. Jak wykorzystać psychologię do prezentacji produktu?
  4. Jak radzić sobie z obiekcjami Klientów?
  5. Jak domykać sprzedaż?
  6. Jak rekomendować swoje usługi i utrzymywać relację z Klientem?
Trener
Dawid Stefaniak
Trener biznesu, psycholog, coach, iluzjonista, wykładowca, specjalista z zakresu komunikacji niewerbalnej oraz doradztwa wizerunkowego. Współtwórca projektu Progressment mającego na celu przekazywania praktycznej wiedzy psychologicznej dla kształtowania kompetencji biznesowych i społecznych. Autor wielu programów szkoleniowych z zakresu psychologii sprzedaży, psychologii motywacji i osiągania celów, psychologii komunikacji niewerbalnej, negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej. Autor badań nad wpływem temperamentu oraz osobowości człowieka na efektywność w życiu zawodowym.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Psychologia ze specjalizacją w Psychologii Organizacji i Zarządzania. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych zdobywał jako magik-iluzjonista oraz członek Krajowego Klubu Iluzjonistów, prowadząc występy magiczne na terenie całej Polski. Wiedzę i techniki z zakresu prowadzenia szkoleń oraz sprzedaży przyswajał pracując w największych firmach i korporacjach działających na rynku polskim i zagranicznym. W trakcie swoich szkoleń krzewi zasadę, że jedynym ograniczeniem naszej efektywności jesteśmy my sami.
 Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 27.11.2018
Godzina: 09.00 – 16.00
Klub MIKO,
ul. Pileckiego 4, 80-225 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania  8 godzin
Cena brutto  150,00
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się online
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami