Optima Płace i Kadry I stopnia

Temat

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – warsztaty komputerowe – I stopień

Rodzaj szkolenia warsztaty komputerowe
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest: księgowym, osobom zamierzającym pracować lub pracującym w działach kadrowo – płacowych z wykorzystaniem programu Optima Kadry i Płace.
Opis Szkolenie ma celu zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programu Comarch ERP Optima Kadry i Płace. Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Sporządzania i rozliczania list płac. Na kursie nauczymy Państwa praktycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach. Każdy z uczestników pracuje przy własnym stanowisku komputerowym.
Program Praca z programem Comarch Optima:

 • konfiguracja programu Comarch,
 • tworzenie bazy danych,
 • słowniki.

Moduł Płace i Kadry:

 • konfiguracja modułu Płace i Kadry,
 • lista pracowników,
 • wprowadzanie danych personalnych,
 • umowy cywilnoprawne,
 • lista właścicieli,
 • listy płac,
 • naliczanie wypłat,
 • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac,
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem,
 • księgowanie list płac,
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • praca z kalendarzem,
 • ustalanie czasu pracy pracownika,
 • warsztaty praktyczne,
 • premia procentowa,
 • definiowanie potrącenia netto,
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony,
 • schemat płatności gotówka/ROR,
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania,
 • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu,
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym,
 • definiowanie list płac,
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin,
 • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac,
 • wypłata umów zlecenie,
 • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki,
 • podstawa naliczania urlopu i zasiłku,
 • zamykanie lic płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT.
Trener Małgorzata Narożnik – Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac.

Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczna wiedza z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy  w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja!

Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:
11.02 i 13.02.2020

wtorek i czwartek (16:30-21:00)

Szkolenie jest częścią Kursu KPiR (moduł V w Kursie) oraz Kursu KiP (moduł II w Kursie).

Miejsce szkolenia:
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania  10 godzin dydaktycznych (dwa dni szkoleniowe)
Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Ci naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto  450,00 zł brutto
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami
Optima Płace i Kadry I stopnia