Comarch – Płace i Kadry

szkolenie optima

Temat

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – warsztaty komputerowe

Rodzaj szkolenia warsztaty komputerowe
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest: księgowym, osobom zamierzającym pracować lub pracującym w działach kadrowo – płacowych z wykorzystaniem programu Optima Kadry i Płace.
Opis Szkolenie ma celu zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programu Comarch ERP Optima Kadry i Płace. Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Sporządzania i rozliczania list płac. Na kursie nauczymy Państwa praktycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach. Każdy z uczestników pracuje przy własnym stanowisku komputerowym.
Program Praca z programem Comarch Optima:

 • konfiguracja programu Comarch,
 • tworzenie bazy danych,
 • słowniki.

Moduł Płace i Kadry:

 • konfiguracja modułu Płace i Kadry,
 • lista pracowników,
 • wprowadzanie danych personalnych,
 • umowy cywilnoprawne,
 • lista właścicieli,
 • listy płac,
 • naliczanie wypłat,
 • zamykanie i otwieranie wypłat i list płac,
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem,
 • księgowanie list płac,
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • praca z kalendarzem,
 • ustalanie czasu pracy pracownika,
 • warsztaty praktyczne,
 • premia procentowa,
 • definiowanie potrącenia netto,
 • zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony,
 • schemat płatności gotówka/ROR,
 • zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania,
 • nieobecności i nadgodziny w kalendarzu,
 • umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym,
 • definiowanie list płac,
 • wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin,
 • dodawanie dodatkowych elementów na liście płac,
 • wypłata umów zlecenie,
 • udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki,
 • podstawa naliczania urlopu i zasiłku,
 • zamykanie lic płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT.
Trener Małgorzata Narożnik – Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac.

Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczna wiedza z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy  w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja!

Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 
14.06 i 18.06.2019
(Moduł V w Kurs KPiR z elementami rozliczania płac, 10 godzin)
Godzina: 16:45 – 21:00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Każdy z uczestników, któremu nie uda zapisać się na szkolenie w powyższym terminie zostanie poinformowany mailowo o kolejnym dostępnym.
Czas trwania  10 godzin (dwa dni szkoleniowe)
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto  480,00
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

szkolenie optima

Comarch – Płace i Kadry