Zmiany CIT PIT

zmiany podatkowe

Temat

Zmiany w CIT i PIT na 2019

Rodzaj szkolenia wykład, warsztaty
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest: księgowym, prawnikom, dyrektorom finansowym, osobom zainteresowanym tematem zajęć.
Opis Na szkoleniu będziemy szczegółowo omawiać zmiany w podatku PIT i CIT 2019r. Szkolenie będzie prowadzone w kameralnym gronie i będzie miał charakter warsztatowy!
Program Planowane zmiany w CIT i PIT w 2019:
a) nowe zasady rozpoznawania kosztów w zakresie zakupu usług niematerialnych oraz cienkiej kapitalizacji,

b) ulga na ,,złe długi” – prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika,
c) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
d) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
e) zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela,
f) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
g) płatność na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT czynnych,
h) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
i) obniżona stawka CIT,
j) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
k) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
l) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych przez finansującego w trakcie trwania leasingu samochodu osobowego,
m) ,,exit tax” – podatek od przeniesienia biznes – kogo obejmie nowe obciążenie dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku lub rezydencji podatkowej poza terytorium RP?,
n) obniżenie przychodu o tzw. hipotetyczne koszty odsetkowe – finansowanie spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany,
o) wartość zadłużenia w KUP a aport do spółki,
p) szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,
q) nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności,
r) ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej,
s) zwolnienie z opodatkowania odsetek lub dyskonta od obligacji uzyskanych przez nierezydentów podatkowych,
t) instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym – nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej,
u) nowe zasady opodatkowania pożyczonych papierów wartościowych,
v) zmiana systemu poboru WHT od dochodów osiąganych przez nierezydentów z tytułu m.in. odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych i dywidend,
w) kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku u źródła,
x) zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych – nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego,Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:
a) zmiany w progach dokumentacyjnych,
b) nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
c) nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
d) uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej – koniec z analizą benchmarkingową,
e) uproszczone zasady rozliczeń,
f) raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
g) metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,
h) implementacja nowych wytycznych OECD, pozostałe zmiany – skutki praktyczne.
Trenerzy Wojciech Gandurski – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.  Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych. Wykładowca szkoły wyższej.

Wioleta Biel – licencjonowany doradca podatkowy (nr licencji 12310) i prezes spółki doradztwa podatkowego. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Zarówno pracę magisterską, jak i dyplomową pisała o międzynarodowych systemach podatkowych. Z wykształcenia prawnik, z zawodu licencjonowany doradca podatkowy z ponad 8-letnim doświadczeniem w pracy dla największych spółek w Polsce.

Doświadczenie zdobywała w jednej z największych spółek świadczących usługi doradztwa podatkowego na świecie.   Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz międzynarodowym doradztwie podatkowym. Asystowała przy wielu transakcjach restrukturyzacyjnych zarówno z wykorzystaniem podmiotów prawa polskiego, jak i prawa obcego.   Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych, międzynarodowych systemów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych. Wykładowca szkoły wyższej.

Zuzanna Umińska – z wykształcenia prawnik, z zawodu licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni pracownik organów skarbowych, w tym kontroler skarbowy. Posiada doświadczenie głównie w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku VAT i postępowań podatkowych. Trener w zakresie podatku VAT. Prowadzi szkolenia otwarte, jak i na zlecenie działów finansowych spółek kapitałowych. Obecnie współpracuje ze znanym Biurem Rachunkowym, w którym odpowiedzialna jest za prowadzenie sporów z organami podatkowymi w roli pełnomocnika Klientów spółki.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:
05.06.2019
Godzina: 09.00 – 15.00
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80 – 252 Gdańsk
Czas trwania 6 godzin
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto 350,00
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

zmiany podatkowe

Zmiany CIT PIT