Płace i Kadry Optima II stopień

Temat

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – warsztaty komputerowe – II stopień

Rodzaj szkolenia warsztaty komputerowe
Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest księgowym i kadrowym, osobom zamierzającym pracować lub pracującym w działach kadrowo – płacowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima Kadry i Płace.
Opis Szkolenie umożliwia pogłębienie i rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej czy sporządzania i rozliczania list płac. Na kursie nauczymy Państwa praktycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach na programie Comarch ERP Optima.

Każdy z uczestników pracuje przy własnym, komfortowym stanowisku komputerowym.

Program Zagadnienia kadrowo – płacowe omawiane na szkoleniu:

•naliczanie listy płac właścicieli,

•naliczanie listy płac pracowników etatowych przy uwzględnieniu różnych składników wynagrodzeń,

•tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych,

•rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3,

•naliczanie listy płac dla obcokrajowców,

•naliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem praw autorskich,

•naliczanie listy płac dla pracowników oddelegowanych,

•elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku,

•rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac,

•deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS,

•praca z kalendarzem, rozliczanie czasu pracy przy podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,

•ustawienia schemat płatności gotówka/ROR,

•umowa zlecenie rozliczana kwotowo i godzinowo – tworzenie listy płac.

Trener Małgorzata Narożnik – Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac.

Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczna wiedza z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy  w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja!

Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć: 

25 i 27.02.2020

wtorek i czwartek (16:30-21:00)

Szkolenie jest częścią Kursu Kadry i Płace (moduł IV w Kursie).
Miejsce szkolenia:
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania  10 godzin dydaktycznych (dwa dni szkoleniowe)

Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Ci naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto  550,00 zł brutto
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami