Specjalista ds. kadr i płac

prawo pracy

Temat

Specjalista ds. kadr i płac

Rodzaj szkolenia kurs modułowy
Dla kogo? Kurs skierowany jest dla osób, które zamierzają podjąć pracę w działach kadr i płac, osób odpowiedzialnych w firmie za sprawy personalne oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa pracy.

Kurs składa się z VI modułów. Możesz wziąć udział w całym kursie lub w wybranych modułach.

Opis Kurs to cykl 7 intensywnych dni szkoleniowych, będących swoistym kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Podczas spotkań zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu prawa pracy. Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w grupach nie przekraczających 15 uczestników.

Kończąc kurs otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Program Moduł I – Umowy o pracę – 6 godzin dydaktycznych
Zawieranie umów o pracę:

 • nawiązanie umowy o pracę,
 • treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe,
 • rodzaje umów o pracę,
 • obowiązki związane z zatrudnieniem,
 • formy zatrudnienia,
 • samozatrudnienie,
 • umowy cywilnoprawne.

Rozwiązywanie umów o pracę:

 • na mocy porozumienia stron,
 • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy,
 • świadectwo pracy.

Moduł II – Czas pracy i urlopy pracownicze – 8 godzin dydaktycznych

Zasady rozliczania czasu pracy:

 • praca w porze nocnej,
 • praca w niedziele i święta,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • systemy czasu pracy.

Urlopy pracownicze:

 • urlop na żądanie,
 • urlop wypoczynkowy,
 • urlop szkoleniowy,
 • urlop bezpłatny,
 • urlop podstawowy i urlop dodatkowy,
 • ustalanie wymiaru urlopu.

Moduł III – Prawa i obowiązki stron umowy o pracę – 16 godzin dydaktycznych

Obowiązki pracodawcy:

 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi,
 • obowiązek pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Obowiązki pracownika:

 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność pracownika za mienie pozostawione,
 • odpowiedzialność materialna pracownika,
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Stosowanie kontroli pracowników/ prawne uwarunkowania:

 • prawne aspekty stosowania monitoringu,
 • warunki stosowania procedur kontroli trzeźwości pracownika,
 • stosowanie rewizji i wariografu,
 • analiza wybranych kontroli pracowników.

Pracownik jako rodzic:

 • ochrona kobiet w ciąży,
 • urlop macierzyński,
 • urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych,
 • urlop wychowawczy,
 • uprawnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Mobbing w pracy:

 • czym jest i jak sobie z nim radzić?
 • rodzaje mobbingu,
 • mobbing w miejscu pracy,
 • konsekwencje prawne wobec mobbera.

Moduł IV – Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników – 6 godzin dydaktycznych

Wynagrodzenie:

 • definicja wynagrodzeń,
 • rodzaje wynagrodzeń,
 • wypłata wynagrodzeń,
 • systemy wynagradzania,
 • formy płac.

Świadczenia na rzecz pracowników:

 • podróże służbowe,
 • abonamenty medyczne,
 • karty motywacyjne (typu Multisport),
 • służbowy samochód, telefon, mieszkanie.

Moduł V – ABC i D dokumentacji pracowniczej – 8 godzin dydaktycznych

Ubieganie się o zatrudnienie:

 • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • klauzula na CV w świetle Rodo,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Stosunek pracy:

 • definicja stosunku pracy,
 • treść i forma umowy o pracę,
 • elementy umowy o pracę,
 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane,
 • przekształcenie umowy o pracę na czas określony,
 • załączniki do umowy o pracę,
 • część b teczki osobowej.

Rozwiązanie umowy o pracę:

 • sposoby rozwiązania umów o pracę,
 • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia,
 • elementy świadectwa pracy,
 • część c teczki osobowej,
 • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia.

Kary porządkowe:

 • rodzaje kar porządkowych,
 • dokumenty związane z karami porządkowymi,
 • wymazanie kary porządkowych,
 • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia,
 • część D teczki osobowej.

Archiwizacja dokumentacji kadrowej:

 • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
 • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów

Dokumentacja kadrowa – inne zmiany od 1.01.2019:

 • elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • przelewanie wynagrodzenia na konto przepisy przejściowe.

Moduł VI – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – 8 godzin dydaktycznych

 • RODO w praktyce działu kadr,
 • dane osobowe przetwarzane przy rekrutacji pracowników, oraz na etapie zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego,
 • problematyka usuwania danych z rekrutacji, wyjaśnienia urzędu ochrony danych osobowych,
 • dane osobowe cudzoziemców, dłuższy okres przechowywania,
 • nowe formularze związane z zatrudnieniem przygotowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które uwzględniają najnowsze przepisy z ochrony danych osobowych pracowników,
 • monitoring wizyjny – prawne aspekty stosowania, cele zakres i sposób wprowadzania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy,
 • zakaz stosowania monitoringu audio w stosunkach pracy,
 • inne rodzaje monitoringu – gps, stron internetowych, poczty, czytniki kart,
 • ewidencja czasu pracy w oparciu o monitoring,
 • zakładowa działalność socjalna – najnowsze wytyczne urzędu ochrony danych osobowych,
 • planowane zmiany przepisów dotyczące ZFŚS w kontekście ochrony danych osobowych.
Trener

Ewa Podgórska-Rakiel

Prawnik, doktor nauk prawnych. Posiada doświadczenia w pracy w dziale prawnym ze specjalizacją w prawie pracy od 2003 roku. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową i współpracuje ze znaną Kancelarią z Gdyni. W latach 2017-2019 była wykładowcą studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia z prawa pracy i prawoznawstwa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Przez kilkanaście lat brała udział w Komisjach Sejmowych, Senackich oraz Radzie Dialogu Społecznego nad nowelizacjami przepisów związanych z zatrudnieniem. Przez kilka lat była także członkiem unijnych grup roboczych ds. delegowania pracowników przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Dwukrotnie w latach 2017 i 2018 reprezentowała Polskę w trójstronnej delegacji na posiedzeniach Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP w Genewie. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego. Doświadczona trenerka. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR.

Małgorzata Narożnik

Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac.

Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczna wiedza z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy  w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

„ Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja!

Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”

Termin, ceny i miejsce szkolenia

Terminy i ceny:

Nowe terminy pojawią się wkrótce. Zachęcamy do zapisów!

Moduł I, Umowy o pracę / 6 godzin dydaktycznych – 350zł brutto

Moduł II, Czas pracy i urlopy pracownicze / 8 godzin dydaktycznych – 350zł brutto

Moduł III, Prawa i obowiązki stron umowy o pracę / 16 godzin dydaktycznych – 550zł brutto

Moduł IV, Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników / 6 godzin dydaktycznych – 350zł brutto

Moduł V, Dokumentacja pracownicza / 8 godzin dydaktycznych – 350zł brutto

Moduł VI, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu / 8 godzin dydaktycznych – 350zł brutto

Cena całego kursu – 2000,00 zł brutto

Istnieje możliwość płatności w 3 ratach:

 • I rata (700zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu
 • pozostałe raty płatne w trakcie trwania kursu

Możesz wykupić cały kurs lub poszczególne, interesujące Cię moduły.

Miejsce szkolenia:
2+1 akademia księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania całego kursu
52 godziny dydaktyczne
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na kurs
Masz jakieś pytanie, chcesz zaprojektować swój kurs i wybrać poszczególne moduły? Napisz do nas:

szkolenia@dwaplusjeden.com

tel:+48789409253

Skontaktuj się z nami

prawo pracy