Excel średnio zaawansowany

Automatyzacja w księgowości z wykorzystaniem Ms Excel w codziennej pracy – poziom średnio zaawansowany

Rodzaj Szkolenia warsztaty komputerowe
Dla kogo? Zajęcia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo – księgowych korzystających z programu MS Excel w codziennej pracy w ograniczonym zakresie.
Opis Podczas zajęć każdy z uczestników pracuje przy samodzielnym, komfortowym stanowisku komputerowym.
Szkolenie ma na celu rozwinięcie podstawowej wiedzy o programie Excel. Uczestnicy poprzez naukę wielu funkcjonalności i formuł będą mieli okazję uzyskać świadomość o ogromnej przydatności programu w pracy księgowych i kadrowych. Dzięki wyspecjalizowanym zagadnieniom zaczerpniętym prosto ze świata księgowości i kadr po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie znacząco zoptymalizować swój czas pracy.
Program Wprowadzanie i formaty danych (6 godzin zegarowych)

Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak efektywnie wprowadzać dane

2. Jakie są najbardziej przydatne skróty klawiszowe

3. Jakie są możliwości przenoszenia i kopiowania danych

Ustawienia widoku (1 godzina zegarowa)

Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak pracować na kilku arkuszach jednocześnie

2. Jak ustawiać obszar i tytuły wydruków

Adresowanie i funkcje (9 godzin zegarowych)

Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się o:

1. Adresowaniu względnym i bezwzględnym

2. Praktycznym zastosowaniu podstawowych funkcji tekstowych

3. Praktycznym zastosowaniu funkcji związanych z datami i godzinami

4. Praktycznym zastosowaniu podstawowych funkcji logicznych

5. Praktycznym zastosowaniu podstawowych funkcji wyszukiwania

Agregowanie danych (6 godzin zegarowych)

Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak poprawnie tworzyć tabele przestawne

2. Jak aktualizować dane w tabelach przestawnych i jak uniknąć najczęstszych błędów

3. Jak tworzyć wykresy na podstawie tabel przestawnych

4. Jak używać funkcji agregujących dane SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW

Sortowanie i filtrowanie (2 godziny zegarowe)

Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak sortować dane według kilku kryteriów

2. Jak szybko i poprawnie ustawić filtr

3. Jak usuwać zduplikowane wartości

Trener Jakub Piotrowski

Z wykształcenia magister Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył z wyróżnieniem kurs Rachunkowości Korporacyjnej.
Od sześciu lat współpracuje z biurami rachunkowymi w zakresie wdrażania rozwiązań dla księgowych i kadrowych, wymiany danych między programami, raportowania oraz prowadzenia dedykowanych szkoleń dla pracowników z programu MS Excel.

Termin i miejsce szkolenia
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinach pracy (16:45-21:00).

Nowe terminy pojawią się wkrótce.

Miejsce szkolenia:

2+1 akademia księgowości

ul. Jaśkowa Dolina 6/3, Gdańsk – Wrzeszcz

Czas trwania 24 godziny zegarowe (6 dni zajęć)
Cena brutto 950 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami