Excel zaawansowany

Automatyzacja w księgowości z wykorzystaniem Ms Excel w codziennej pracy – poziom zaawansowany

Rodzaj szkolenia warsztaty komputerowe
Dla kogo? Zajęcia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo – księgowych korzystających w codziennej pracy z programu MS Excel i chcących poznać jego zaawansowane funkcje i możliwości.
Opis Podczas zajęć każdy z uczestników pracuje przy samodzielnym, komfortowym stanowisku komputerowym.Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności związanych z obsługą programu MS Excel na poziom umożliwiający wprowadzanie własnych kompletnych rozwiązań do pracy księgowych i kadrowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak dostosowywać dane do wymogów importu do innych programów. Poznają techniki tworzenia plików ze słownikami, które mogą posłużyć do tworzenia złożonych raportów i poleceń księgowania oraz wielu innych rozwiązań.
Program Wprowadzanie i formaty danych (2 godziny zegarowe)
Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jakie są skróty klawiszowe przydatne przy wprowadzaniu i formatowaniu danych
2. Jak formatować komórki w zależności od ich wartości

Ustawienia widoku (2 godziny zegarowe)
Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak zoptymalizować widok arkusza dla celów pracy i drukowania

Adresowanie i funkcje (11 godzin zegarowych)
Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się o:

1. Adresowaniu względnym, bezwzględnym i mieszanym
2. Praktycznym zastosowaniu funkcji tekstowych
3. Praktycznym zastosowaniu funkcji logicznych
4. Praktycznym zastosowaniu funkcji dat i godzin
5. Praktycznym zastosowaniu funkcji wyszukiwania
6. Możliwości rozdzielenia tekstu na kolumny

Agregowanie danych (5 godzin zegarowych)
Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak poprawnie stosować tabele przestawne i jakie są z tym związane zagrożenia
2. Jak odwoływać się do danych z tabeli przestawnych
3. Rozwiązania alternatywne do tabel przestawnych

Sortowanie i filtrowanie (2 godziny zegarowe)
Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak szybko i poprawnie ustawić filtr
2. Jak usuwać zduplikowane wartości

Ochrona przed zmianami (2 godziny zegarowe)
Podczas tej sekcji uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak ograniczać możliwość wprowadzania danych
2. Jak uniemożliwić zmiany w arkuszu i skoroszycie

Trener Jakub Piotrowski
Z wykształcenia magister Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył z wyróżnieniem kurs Rachunkowości Korporacyjnej. Od sześciu lat współpracuje z biurami rachunkowymi w zakresie wdrażania rozwiązań dla księgowych i kadrowych, wymiany danych między programami, raportowania oraz prowadzenia dedykowanych szkoleń dla pracowników z programu MS Excel.
Termin i miejsce szkolenia Termin zajęć: Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinach pracy (16:45-21:00):

08.01.2020 (środa)
10.01.2020 (piątek)
13.01.2020 (poniedziałek)
15.01.2020 (środa)
20.01.2020 (poniedziałek)
22.01.2020 (środa)

Miejsce zajęć:
2+1 eksperci księgowości ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk  – Wrzeszcz

Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Tobie naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Czas trwania 24 godziny zegarowe (6 dni zajęć)
Cena brutto 1300 (możliwość opłat ratalnych)
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami