Kurs KPiR

kurs kpir

Temat

Kurs – Księga Przychodów i Rozchodów z elementami rozliczania płac

Rodzaj kursu Kurs księgowości plus warsztaty komputerowe
Dla kogo? Na nasz autorskie kurs kpir z elementami rozliczania płac zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich, zamierzające zdobyć wiedzę z zakresu księgowości małych przedsiębiorstw wraz z praktycznymi umiejętnościami pracy w programach księgowych.
Opis Celem kształcenia jest teoretyczne oraz przede wszystkim praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego. Elementami kursu są wykłady z teorii  oraz warsztaty z praktyki (praktyczne ćwiczenia) i warsztaty komputerowe. Kurs kpir składa się z VI modułów z możliwością wyboru. Można wybrać cały kurs lub jeden moduł jako szkolenie.
Program
Moduł I (20 godzin) – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zagadnienia ogólne

1. Zakładanie firmy krok po kroku.
2. Księga podatkowa – zasady ogólne:
– podstawy prawne prowadzenia PKPiR,
– obowiązki podatkowe małych firm,
– księga przychodów a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o rachunkowości,
– zasada kasowa i memoriałowa.
3. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:
– procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi,
– zasady prowadzenia ewidencji KPiR,
– ewidencje i uzupełniające KPiR.
4. Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
– przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów , materiałów i usług oraz zasady ich ewidencjonowania,
– pozostałe przychody i zasady ich ewidencjonowania.
5. Księgowanie kosztów uzyskanych przychodów:
– podatkowa definicja kosztów uzyskania przychodów,
– ewidencjonowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów,
– koszty użytkowania majątku prywatnego w działalności gospodarczej,
– ewidencjonowanie kosztów ubocznych zakupu,
– ewidencjonowanie kosztów reprezentacji i reklamy,
– ewidencjonowanie wynagrodzeń,
– ewidencjonowanie pozostałych wydatków.
6. Rodzaje dowodów księgowych:
– rodzaje faktur,
– dokumenty traktowane jak faktura VAT,
– faktury wewnętrzne,
– nota korygująca,
– dowód wewnętrzny,
– paragony,
– KP i KW,
– lista płac,
– dowody przesunięć,
– dzienne zestawienie sprzedaży,
– miesięczne zestawienia raportów dobowych,
– nota księgowa,
– rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet,
– ewidencja zwrotów,
– pozostałe dowody księgowe.
7. Inwentaryzacja:
– zakres przedmiotowy,
– terminarz,
– dokumentacja, wycena zapasów,
– wpis do księgi.
8. Zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej.
9. Środki trwałe w firmie:
– pojęcie i definicja środków trwałych,
– amortyzacja środków trwałych, metody wyliczania zużycia,
– ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
– ćwiczenia w klasyfikacji środków trwałych i wyliczaniu amortyzacji.
10. Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej:
– samochód jako środek trwały,
– samochód w leasingu,
– używanie samochodu prywatnego w celach służbowych,
– koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu.

Moduł II (8 godzin) – Sporządzanie listy płac i rozliczenia ZUS i PIT w działalności gospodarczej – krok po kroku

1. Lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR.
2. Indywidualne karty przychodów pracownika.
3. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS.
4. Pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy.
5. Umowy cywilno- prawne.
6. Świadczenia na rzecz pracowników.
7. Ekwiwalenty, odszkodowania, inne składniki list płac.
8. Naliczanie wynagrodzenia – ćwiczenia w programie.

Moduł III (8 godzin) – Praktyczne rozliczanie podatkowe i ZUS jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej – krok po kroku

1. Rodzaje form opodatkowania.
2. Różnice w rozliczaniu handlu, produkcji a usług.
3. Rodzaje sposobów płacenia podatku dochodowego.
4. Zasady wyliczania podatku dochodowego.
5. Zamknięcia i rozliczenie miesiąca w jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce cywilnej.
6. Zamknięcia i rozliczenie roku w jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce cywilnej.
7. Zasady rozliczania i opłacania składek ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.
8. Preferencje i zwolnienia w opłacaniu składek przy jednoosobowej działalności gospodarczej.
9. Zasady rozliczania podatku VAT, co oznacza termin optymalizacja podatkowa.

Moduł IV (10 godzin) – Obsługa programu Comarch ERP OPTIMA “Księga Podatkowa” – warsztaty komputerowe

1. Zakładanie firmy:
– konfiguracja programu,
– założenie nowej bazy danych,
– tworzenie bazy firmowej,
– import danych pomiędzy bazami.
2. Kontrahenci:
– formularz kontrahenta,
– sprawdzanie poprawności kontrahenta GUS,
– funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta,
– wprowadzenie kontrahentów.
3. Księga Podatkowa:
– omówienie budowy modułu Księga Podatkowa,
– konfiguracja modułu Księga Podatkowa,
– księga przychodów i rozchodów,
– ewidencja ryczałtowa,
– rejestry VAT,
– deklaracja VAT-7,
– ewidencje dodatkowe,
– księga inwentarzowa,
– ewidencja środków trwałych,
– ewidencja wyposażenia,
– ewidencja wynagrodzeń,
– spis z natury,
– różnice kursowe,
– rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT,
– ewidencja przebiegu pojazdów,
– rozliczenia PIT,
– warsztaty praktyczne.
4. Rozliczenie składek ZUS właściciela.

Moduł V (10 godzin) – Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – warsztaty komputerowe – I stopień

1. Praca z programem Comarch Optima:
– konfiguracja programu Comarch,
– tworzenie bazy danych,
– słowniki.
2. Moduł Płace i Kadry:
– konfiguracja modułu Płace i Kadry,
– lista pracowników,
– wprowadzanie danych personalnych,
– umowy cywilnoprawne,
– lista właścicieli,
– listy płac,
– naliczanie wypłat,
– zamykanie i otwieranie wypłat i list płac,
– elektroniczna wymiana danych z bankiem,
– księgowanie list płac,
– deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS,
– praca z kalendarzem,
– ustalanie czasu pracy pracownika,
– warsztaty praktyczne,
– premia procentowa,
– definiowanie potrącenia netto,
– zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony,
– schemat płatności gotówka/ROR,
– zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania,
– nieobecności i nadgodziny w kalendarzu,
– umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym,
– definiowanie list płac,
– wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin,
– dodawanie dodatkowych elementów na liście płac,
– wypłata umów zlecenie,
– udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki,
– podstawa naliczania urlopu i zasiłku,
– zamykanie lic płac,
– sporządzanie deklaracji ZUS,
– sporządzanie deklaracji PIT.

Moduł VI (8 godzin) – PŁATNIK – praktyczna obsługa programu – warsztaty komputerowe

1. Ustawienia programu Płatnik.
2. Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika.
3. Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego.
4. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – zestawów miesięcznych /DRA_RCA_RSA_RZA/
5. Zasady wysyłania dokumentów.
6. Płatnik – Przekaz Elektroniczny.
7. Konfiguracja przekazu elektronicznego.
8. Pobieranie i rejestracja certyfikatów.

Doskonałym uzupełnieniem kursu są szkolenia i warsztaty:
Trener Kurs księgowości prowadzą:

Joanna Polito – Księgowa oraz koordynator zespołu księgowych z wieloletnim doświadczeniem w księgowości i podatkach oraz zarządzaniu pracą księgowych. Mgr Zarządzania i Marketingu, specjalność: Ekonomia i Finanse. Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość i Finanse. Prowadzi mentoring i szkolenia dla Księgowych oraz dla Właścicieli Biur Rachunkowych.

Małgorzata Narożnik – Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac. Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo płacowego, administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze. Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.
„ Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja! Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców.”

Małgorzata Satoła – Głowna Księgowa i Koordynator Zespołu Księgowych. Ukończyła studia magisterskie na UG z zakresu rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w księgowości, podatkach oraz w zarządzaniu pracą księgowych.

Termin i miejsce szkolenia

Nowy termin Kursu zostanie ustalony wkrótce.

Zajęcia odbywają się 2/3 razy w tygodniu w trybie wieczorowym (16:30-20:00/21:00)

Miejsce szkolenia:
2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania 64 godziny (28 godzin zajęć teoretycznych oraz 36 godzin zajęć praktycznych)
Cena
Cena za cały kurs 1700,00 zł brutto

Możesz zapisać się na poszczególne moduły kursu.

Moduł I KPiR teoria – 450 zł brutto
Moduł II Płace, ZUS, PIT – teoria – 350 zł brutto
Moduł III Rozliczanie podatkowe, ZUS w ramach Jdg i Sp. z o.o.  – 350 zł brutto
Moduł IV OPTIMA “Księga Podatkowa” – 850 zł brutto
Moduł V OPTIMA Kadry i Płace – 450 zł brutto
Moduł VI PŁATNIK – 400 zł brutto

Zdobywaj wiedzę i umiejętności w tym co Cię interesuje!

Istnieje możliwość opłat ratalnych/ miesięcznych za cały Kurs.
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na kurs
Masz pytania? Chcesz wybrać tylko jeden moduł? A może chcesz zapłacić za kurs kpir w ratach?

Napisz do nas: szkolenia@dwaplusjeden.com lub zadzwoń tel:+4878940925

Skontaktuj się z nami

kurs kpir