Prawo gospodarcze dla Księgowych

prawo gospodarcze szkolenie

Temat

Prawo gospodarcze dla Księgowych

Rodzaj szkolenia Wykład połączony z warsztatem
Dla kogo? Szkolenie dedykowane głównie jest księgowych, którzy pragną zdobyć wiedzę w zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego, niezbędną przy obsłudze księgowej spółek
Opis Podczas szkolenia poruszone zostaną te zagadnienie, których znajomość jest niezbędne do dokonania prawidłowych księgowań i rozliczeń podatkowych firmy. Omówione zostaną cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów spółek ( spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z o.o., spółki akcyjnej ) – w szczególności kwestii związanych z: zasadami ich zakładania, reprezentacji, odpowiedzialnością za zobowiązania, minimalną wysokością kapitału zakładowego, istotą kapitału zakładowego, zbywaniem udziałów, zadaniami zarządu, rady nadzorczej. Dodatkowo, analizie zostaną poddane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Program
  1. Porównanie spółki cywilnej ze spółkami osobowymi z perspektywy regulacji prawnych i podatkowych.
  2. Spółka z o.o. – aspektywy prawne i podatkowe.
  3. Kiedy spółka akcyjna? Podobieństwa i różnice spółki akcyjnej i spółki z o.o.
  4. Umowy w obrocie gospodarczym i formy ich zawierania.
  5. Podstawowe błędy przy pisaniu umów.
  6. Kary umowne. Aspekt prawny i podatkowy. Kiedy kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
  7. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.
  8. Rozwiązywanie umów. Jak zabezpieczyć swoje interesy.
Kursami i szkoleniami uzupełniającymi warsztat są:

Akademia Podatkowa dla Księgowych – kurs z fakultatywnymi modułami do wyboru

Akademia Prawa Pracy – kurs z fakultatywnymi modułami do wyboru

Trener Wojciech Gandurski, radca prawny

Partner w spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 8-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.
Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych.

Termin i miejsce szkolenia
Termin zajęć:
26.06.2019
Godzina: 09.00 – 16.00
2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-253 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania 8 godzin
10% RABATU dla każdego uczestnika przy zapisie i udziale jednej lub więcej osób z polecenia !

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł na następne szkolenie !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Cena brutto  350,00
Zapisz się Zapisz się na szkolenie
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

prawo gospodarcze szkolenie