Zmiany w VAT

ZMIANY W VAT obowiązkowy split payment oraz pozostałe nowości

Rodzaj szkolenia otwarte
Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT.

Opis Celem szkolenia jest przybliżenia najnowszych zmian w ustawie o VAT, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności we wskazanych branżach, który ma zastąpić mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT już od listopada 2019.
Uczestnicy dowiedzą się jakie dodatkowe obowiązki zostaną nałożone na podatników, jak się do nich przygotować i jakie sankcje zostały przewidziane za ich nieprzestrzeganie.

Zostaną również omówione sankcje podatkowe obowiązujące od 01.01.2020.

Program Likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT.

Split payment– zasady funkcjonowania:

 • Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment
 • Formy płatności transakcji handlowych a split payment
 • Kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT ?

Split payment – obowiązkowe stosowanie:

 • Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością– nowy załącznik nr 15 do ustawy
 • Przypadki obowiązkowego zastosowanie split payment przez nabywcę towaru/usługi
 • Solidarna odpowiedzialność nabywcy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15
 • Przesłanki zwolnienia nabywcy z obowiązkowego stosowania podzielonej płatności
 • Czy dozwolone będzie stosowanie kompensat?
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących split payment.

Pozostałe zmiany w ustawie o VAT z 2019:

 • Nowe obowiązki podatników w zakresie używania kas rejestrujących
 • Zmiany matrycy stawek VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej:

 • zasady występowania po WIS
 • zakres ochrony przysługujący na mocy WIS

Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:

 • co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
 • zmiana struktury JPK
 • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości
 • nowe ewidencje VAT
Trener Agnieszka Zalewska

Radca prawny, członek gdańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów złożyła z wynikiem pozytywnym. Posiada 10 – letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć (m.in. weryfikacja dokumentacji finansowej, podatkowej rachunkowej firm z segmentu SME & Corpo) oraz Complaince. Zdobywała doświadczenie w pracy w Trójmiejskich kancelariach prawniczych w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jest współpracownikiem w Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i complaince.

Termin i miejsce szkolenia 27.01.2020

Godzina: 16:00-19:00

Miejsce szkolenia:
2+1 eksperci księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, Gdańsk (Wrzeszcz)

lub

Klub MIKO, ul. Pileckiego 4, Gdańsk (Wrzeszcz)

Jeśli inny uczestnik naszych szkoleń polecił Ci naszą ofertę zarówno Ty jak i osoba polecająca otrzymacie 10% rabatu na szkolenie!

Każdy z uczestników szkolenia jednorazowo otrzyma voucher o wartości 50zł do wykorzystania na następne szkolenie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie zostanie otwarte po utworzeniu minimalnej grupy uczestników.

Czas trwania 3 godziny zegarowe
Cena brutto 250 zł brutto
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na szkolenie
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami